Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:45 AM
1st Period 7:49 AM 8:38 AM 49 min
2nd Period 8:42 AM 9:34 AM 52 min
3rd Period 9:38 AM 10:27 AM 49 min
4th Period 10:31 AM 11:20 AM 49 min
A Lunch 11:20 AM 11:50 AM 30 min
B Lunch 11:50 AM 12:20 PM 30 min
C Lunch 12:20 PM 12:50 PM 30 min
5th Period A 11:54 AM 12:50 PM 56 min
5th Period B (1st Part) 11:24 AM 11:50 AM 26 min
5th Period B (2nd Part) 12:24 PM 12:50 PM 26 min
5th Period C 11:24 AM 12:20 PM 56 min
6th Period 12:54 PM 1:44 PM 50 min
7th Period 1:48 PM 2:40 PM 52 min
8th Period 2:44 PM 3:35 PM 51 min
4th - 6th Grade Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:45 AM
1st Period 7:45 AM 8:35 AM 50 min
2nd Period 8:40 AM 9:25 AM 45 min
3rd Period 9:30 AM 10:15 AM 45 min
4th Period 10:20 AM 11:05 AM 45 min
5th Period 11:10 AM 11:55 AM 45 min
6th Grade Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
5th Grade Lunch 12:30 PM 1:00 PM 30 min
4th Grade Lunch 12:30 PM 1:00 PM 30 min
6th Period 1:05 PM 1:50 PM 45 min
7th Period 1:55 PM 2:45 PM 50 min
8th Period 2:50 PM 3:35 PM 45 min
Pep Rally Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:45 AM
1st Period 7:49 AM 8:34 AM 45 min
2nd Period 8:38 AM 9:29 AM 51 min
3rd Period 9:33 AM 10:18 AM 45 min
4th Period 10:22 AM 11:07 AM 45 min
A Lunch 11:07 AM 11:37 AM 30 min
B Lunch 11:37 AM 12:07 PM 30 min
C Lunch 12:07 PM 12:37 PM 30 min
5th Period A 11:41 AM 12:37 PM 56 min
5th Period B (1st Part) 11:11 AM 11:37 AM 26 min
5th Period B (2nd Part) 12:11 PM 12:37 PM 26 min
5th Period C 11:11 AM 12:07 PM 56 min
6th Period 12:41 PM 1:25 PM 44 min
7th Period 1:29 PM 2:13 PM 44 min
8th Period 2:17 PM 3:05 PM 48 min
Pep Rally 3:05 PM 3:30 PM 25 min
Late Arrival Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 9:56 AM
1st Period 10:00 AM 10:30 AM 30 min
2nd Period 10:34 AM 11:04 AM 30 min
A Lunch 11:04 AM 11:34 AM 30 min
B Lunch 11:34 AM 12:04 PM 30 min
C Lunch 12:04 PM 12:34 PM 30 min
3rd Period A 11:34 AM 12:34 PM 60 min
3rd Period B (1st Part) 11:08 AM 11:34 AM 26 min
3rd Period B (2nd Part) 12:08 PM 12:34 PM 26 min
3rd Period C 11:08 AM 12:04 PM 56 min
4th Period 12:38 PM 1:09 PM 31 min
5th Period 1:13 PM 1:44 PM 31 min
6th Period 1:48 PM 2:19 PM 31 min
7th Period 2:23 PM 2:54 PM 31 min
8th Period 2:58 PM 3:30 PM 32 min
Early Release Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:45 AM
1st Period 7:49 AM 8:17 AM 28 min
2nd Period 8:22 AM 8:52 AM 30 min
3rd Period 8:56 AM 9:24 AM 28 min
4th Period 9:28 AM 9:56 AM 28 min
5th Period 10:00 AM 10:28 AM 28 min
6th Period 10:32 AM 11:00 AM 28 min
A Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
B Lunch 11:30 AM 12:00 PM 30 min
C Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
7th Period A 11:34 AM 12:30 PM 56 min
7th Period B (1st Part) 11:04 AM 11:30 AM 26 min
7th Period B (2nd Part) 12:06 PM 12:30 PM 24 min
7th Period C 11:04 AM 12:00 PM 56 min
8th Period 12:34 PM 1:00 PM 26 min