Bell Schedules

Regular Bell Schedule 2018 - 2019
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:50 AM
1st Period 7:54 AM 8:42 AM 48 min
2nd Period 8:46 AM 9:36 AM 50 min
3rd Period 9:40 AM 10:28 AM 48 min
4th Period 10:32 AM 11:20 AM 48 min
A Lunch 11:20 AM 11:50 AM 30 min
B Lunch 11:50 AM 12:20 PM 30 min
C Lunch 12:20 PM 12:50 PM 30 min
5th Period A 11:54 AM 12:50 PM 56 min
5th Period B (1st Part) 11:24 AM 11:50 AM 26 min
5th Period B (2nd Part) 12:24 PM 12:50 PM 26 min
5th Period C 11:24 AM 12:20 PM 56 min
6th Period 12:54 PM 1:41 PM 47 min
7th Period 1:45 PM 2:33 PM 48 min
8th Period 2:37 PM 3:25 PM 48 min
Advisory Bell Schedule 2018 - 2019
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:50 AM
1st Period 7:54 AM 8:40 AM 46 min
2nd Period 8:44 AM 9:30 AM 46 min
3rd Period 9:34 AM 10:20 AM 46 min
Advisory Period 10:24 AM 10:35 AM 11 min
4th Period 10:39 AM 11:25 AM 46 min
A Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
B Lunch 11:55 AM 12:25 PM 30 min
C Lunch 12:25 PM 12:55 PM 30 min
5th Period A 11:59 AM 12:55 PM 56 min
5th Period B (1st Part) 11:29 AM 11:55 AM 26 min
5th Period B (2nd Part) 12:29 PM 12:55 PM 26 min
5th Period C 11:29 AM 12:25 PM 56 min
6th Period 12:59 PM 1:45 PM 46 min
7th Period 1:49 PM 2:35 PM 46 min
8th Period 2:39 PM 3:25 PM 46 min
Pep Rally Schedule 2018 - 2019
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:50 AM
1st Period 7:54 AM 8:38 AM 44 min
2nd Period 8:42 AM 9:31 AM 49 min
3rd Period 9:35 AM 10:19 AM 44 min
4th Period 10:23 AM 11:07 AM 44 min
A Lunch 11:07 AM 11:37 AM 30 min
B Lunch 11:37 AM 12:07 PM 30 min
C Lunch 12:07 PM 12:37 PM 30 min
5th Period A 11:41 AM 12:37 PM 56 min
5th Period B (1st Part) 11:11 AM 11:37 AM 26 min
5th Period B (2nd Part) 12:11 PM 12:37 PM 26 min
5th Period C 11:11 AM 12:07 PM 56 min
6th Period 12:41 PM 1:25 PM 44 min
7th Period 1:29 PM 2:13 PM 44 min
8th Period 2:17 PM 3:00 PM 43 min
Pep Rally 3:00 PM 3:25 PM 25 min
Late Arrival Bell Schedule 2018 - 2019
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 9:56 AM
1st Period 10:00 AM 10:30 AM 30 min
2nd Period 10:34 AM 11:04 AM 30 min
A Lunch 11:04 AM 11:34 AM 30 min
B Lunch 11:34 AM 12:04 PM 30 min
C Lunch 12:04 PM 12:34 PM 30 min
3rd Period A 11:38 AM 12:34 PM 56 min
3rd Period B (1st Part) 11:08 AM 11:34 AM 26 min
3rd Period B (2nd Part) 12:08 PM 12:34 PM 26 min
3rd Period C 11:08 AM 12:04 PM 56 min
4th Period 12:38 PM 1:08 PM 30 min
5th Period 1:12 PM 1:42 PM 30 min
6th Period 1:46 PM 2:16 PM 30 min
7th Period 2:20 PM 2:50 PM 30 min
8th Period 2:54 PM 3:25 PM 31 min
Early Release Schedule 2018 - 2019
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:50 AM
1st Period 7:54 AM 8:21 AM 27 min
2nd Period 8:25 AM 8:57 AM 32 min
3rd Period 9:02 AM 9:29 AM 27 min
4th Period 9:33 AM 10:00 AM 27 min
5th Period 10:04 AM 10:30 AM 26 min
6th Period 10:34 AM 11:00 AM 26 min
A Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
B Lunch 11:30 AM 12:00 PM 30 min
C Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
7th Period A 11:34 AM 12:30 PM 56 min
7th Period B (1st Part) 11:04 AM 11:30 AM 26 min
7th Period B (2nd Part) 12:06 PM 12:30 PM 24 min
7th Period C 11:04 AM 12:00 PM 56 min
8th Period 12:34 PM 1:00 PM 26 min
Early Release for Elem U.I.L. - 12/3/18 & 12/6/18
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:50 AM
1st Period/5th Period 7:54 AM 8:53 AM 59 min
2nd Period/6th Period 8:57 AM 9:56 AM 59 min
3rd Period/7th Period 10:00 AM 11:00 AM 60 min
4th Period A/8th Period A 11:34 AM 12:30 PM 56 min
4th Period B/8th Period B (1st Half) 11:04 AM 11:30 AM 26 min
4th Period B/8th Period B (2nd Half) 12:04 PM 12:30 PM 26 min
4th Period C 11:04 AM 12:00 PM 56 min
A Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
B Lunch 11:30 AM 12:00 PM 30 min
C Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
Fall Semester Exams (12-18-18)
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:50 AM
1st Period 7:54 AM 8:22 AM 28 min
2nd Period 8:26 AM 8:57 AM 31 min
3rd Period 9:01 AM 9:29 AM 28 min
4th Period 9:33 AM 10:01 AM 28 min
5th Period 10:05 AM 10:33 AM 28 min
6th Period 10:37 AM 11:05 AM 28 min
7th Period 11:09 AM 11:37 AM 28 min
8th Period (HS-A) 12:07 PM 12:55 PM 48 min
8th Period (JH-B) (First Part) 11:41 AM 12:03 PM 22 min
(Second Part) 12:33 PM 12:55 PM 22 min
8th Period (HS-C) 11:41 AM 12:29 PM 48 min
HS Lunch A 11:37 AM 12:03 PM 26 min
JH Lunch B 12:03 PM 12:29 PM 26 min
HS Lunch C 12:29 PM 12:55 PM 26 min
2nd Exam 12:59 PM 2:10 PM 71 min
6th Exam 2:14 PM 3:25 PM 71 min
Fall Semester Exams (12-19-18 and 12-20-18)
Description / Period Start Time End Time Length
3rd/1st Exam 7:54 AM 9:24 AM 90 min
5th/4th Exam 9:28 AM 10:58 AM 90 min
7th/8th JH Exam 11:32 AM 1:00 PM 88 min
7th/8th HS Exam 11:02 AM 12:30 PM 88 min
JH Lunch 10:58 AM 11:28 AM 30 min
HS Lunch 12:30 PM 1:00 PM 30 min
4th - 6th Grade Bell Schedule 2018 - 2019
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:50 AM
1st Period 7:55 AM 8:40 AM 45 min
2nd Period 8:45 AM 9:30 AM 45 min
3rd Period 9:35 AM 10:20 AM 45 min
4th Period 10:25 AM 11:10 AM 45 min
5th Period 11:15 AM 11:55 AM 40 min
6th Grade Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
5th Grade Lunch 12:30 PM 1:00 PM 30 min
4th Grade Lunch 12:30 PM 1:00 PM 30 min
6th Period 1:05 PM 1:50 PM 45 min
7th Period 1:55 PM 2:35 PM 40 min
8th Period 2:40 PM 3:20 PM 40 min